بازار سهام آخرین روز معاملاتی در هفته جاری را با افزایش نسبی عرضه‌ها به ویژه در گروه‌های کوچک به پایان برد.

اندیشکده