همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد افزایش عرضه‌ها در بازار امروز شاخص را برای ساعات ابتدایی با افت رو به رو کرد اما با گذشت…

گفتگوی ویژه

تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و مدیر…

دوران جدید و فصل تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در کشور زیرِ نام «بورس‌بازی» رواج یافته که دولت با کمک نهادهای ناظر در حال…

اندیشکده