مایک پمپئو در جمع ایرانیان کالیفرنیا در کتابخانه رونالد ریگان با عنوان «حمایت از صدای ایرانی» سخنرانی کرد و ادعای ضد ایرانی خود را دوباره تکرار کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصاد نوین به علت اینکه سهامداران در این جلسه حاضر نشدند و حضور آنها به حد نصاب نرسید…

تازه ها

پیشخوان روزنامه ها