در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت نمادهای فولاد، فملی، وامید، کگل، فخوز وکچاد با افت حدود 1958…