رحمانی

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، افزود: از سازمان حمایت انتظار داریم با آن دسته از افراد که با دلالی، قیمت‌ها را در فرایند توزیع چندین برابر افزایش می‌دهند، برخورد کند

عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین دوشنبه هفته آتی 9 اردیبهشت ماه خواهد بود.

اندیشکده