مدیرعامل صندوق بازنشستگی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با مشخص شدن شکل و شرایط بسته حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر، بازنشستگانی که زیر ۳ میلیون حقوق دریافت می‌کنند نیز بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد.

بورس اوراق بهادار تهران در روز جاری در حالی به کار خود خاتمه داد که شاخص کل زیر سایه انتشار لیست شرکت های تحریم شده از…