جلسه معارفه تامین سرمایه لوتوس پارسیان روز گذشته با حضور مسئولین شرکت و هم چنین نماینده بانک پارسان برگزار شد.

اندیشکده