عضو کمیسیون اقتصادی افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی را یک تصمیم یک جانبه به نفع خودروساز‌ها عنوان کرد و آن را مناسب شرایط کنونی صنعت خودروسازی ندانست.

گزارش 9 ماهه منتهی به پایان شهریور ماه شرکت سنگ آهن گهر زمین پس از حواشی فراوان شب گذشته با وجود ابهاماتی در کدال قرار…