تحلیلگر ارشد بازار سرمایه:

هر چند رابطه اقتصادی با دولت امریکا نداریم اما با توجه به مسایل سیاسی جهان بازارهای ایران هم متاثر از سیاست‌گذاری‌های امریکاست. این روزها شاهد افزایش نرخ دلار هستیم و از آنجایی‌که دلار یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر…

اعضای شورای شهر تهران یک فوریت برای عرضه سهام فروشگاه‌های شهروند و روزنامه همشهری در بازار سرمایه را به تصویب رساندند.

شرکت ها

بازارهای جهانی