معاون اول رئیس جمهور گفت: موضوع اقتصادی تنها دلیل به وجود آمدن شرایط امروز نیست. جامعه به دنبال نشاط سیاسی است. یک سال و چند ماه از مهم‌ترین انتخاباتمان نگذشته است. کسی فراموش نکرده که چه شور و شوقی میان مردم شکل گرفت،…

بورس اوراق بهادار تهران در روز جاری در حالی به کار خود خاتمه داد که شاخص کل زیر سایه انتشار لیست شرکت های تحریم شده از…