گزارش مرداد ماه افق کوروش بررسی شد

فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در مرداد ماه درآمد 731 میلیارد تومانی ساخته است. این در حالی است که میانگین درآمدی افق در…

اندیشکده